הטבות מסלול לשכירים
+ -


פותחים חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב ונהנים מההטבות הבאות:  • פטור מעמלת "פעולה ע"י פקיד"
  • פטור מעמלת "פעולה בערוץ ישיר"
  • פטור מעמלת השלמה למינימום 
   * "פעולה ע"י פקיד" ו"פעולה בערוץ הישיר"-כמפורט בתעריפון הבנק,פרק עובר ושב.

  • פטור מדמי הקצאת אשראי לחשבונות מסוג "יחיד".
  • פטור מעמלת הפקת פנקסי שקים עד 6 פנקסים בשנה.

  • מסגרת משיכת יתר - עד 300% מגובה המשכורת
  • מגוון הלוואות בתנאים ייחודיים – עד 100,000 ₪ ל- 12 שנים בריבית החל מפריים (P + 1%)

לפתיחת חשבון חייג עכשיו 2617* או לחץ כאן.


* מתן ההטבות מותנה בקיומו של חשבון עו"ש אליו יופקדו משכורות/קצבת ביטוח לאומי/משרד הביטחון בסך מצטבר של 5,000 ש"ח ומעלה. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.