חסכונות
+ -

לקוחות בנק יהב נהנים ממגוון של חסכונות שקליים לייעודים שונים.

תכניות המאפשרות צבירת כספים בהתאם למטרת החיסכון.

מסלול ההפקדה : הפקדת כספים באמצעות  הפקדות חודשיות שוטפות.

הצמדה: ללא הצמדה.

תקופת החיסכון : משנתיים ועד עשר שנים.

משיכת כספים: מתום שנתיים, ניתן למשוך את כספי החיסכון אחת לחצי שנה לכל מטרה ומדי חודש למטרת החיסכון, בתוספת רווחים מלאים.

החסכונות הייעודים הם:

דיור שקלי – לכל מטרה

דירה שקלי תש'- חיסכון למטרת דיור המעמידה לרשות החוסך אמצעים נוספים לשיפור הדיור.

רכב שקלי - חיסכון למטרת רכישת או החלפת רכב.

השכלה שקלי תש' - חיסכון למטרת כיסוי הוצאות שכר לימוד והוצאות מחיה בתקופת הלימודים. החיסכון מתנהל ע"ש בעלי החיסכון.


בנוסף חיסכון "קנגרו" 


מסלול הפקדה: הפקדה כספית באמצעות הפקדה חד פעמית. 

הצמדה: ללא הצמדה.

תקופת חיסכון: חמש שנים.
 
משיכת כספים: מתום שנה ניתן למשוך את כספי החיסכון אחת לחצי שנה בהתראה של 35 יום מראש.

הצטרפות לחיסכון: ניתן להיצטרף בהוראה טלפונית בהתאם לחתימה על הרשאות מתאימות.