פעולות במענה הקולי
+ -

המענה הקולי של בנק יהב מאפשר לך לקבל שירותי מידע ופעולות מכל מקום, בכל יום ובכל שעה ללא המתנה לבנקאי – 24 שעות ביממה.

ביצוע הלוואות במענה הקולי

 • הלוואות יהב ישיר – לכל מטרה
 • הלוואות רגילות לעובדי מדינה
 • הלוואות פמל"ה

בירור יתרות בנושאים

 • עו"ש
 • פיקדונות
 • חסכונות
 • תיקי ניירות ערך
 • הלוואות
 • חשבונות מט"ח

הזמנת תדפיסים

 • חסכונות
 • הלוואות

מידע קולי מפורט בנושאים

 • עו"ש – תנועות אחרונות , תנועות על פי תאריך מבוקש ל-3 חודשים אחרונים.
 • כרטיסי אשראי - חיוב קודם וחיוב קרוב
 • ני"ע – שיערוך תיק מצב הוראות, פירוט תיק ני"ע וקבלת מידע עדכני מהבורסה
 • השקעות - מועדי זכאות למשיכה וזכאות להלוואות על סמך ההשקעות
 • אשראי – יתרות בהלוואות קיימות וזכאות להלוואות רגילות
 • סניפים - מיקום, מספר הסניף ושעות פעילות

פעולות עו"ש

 • ביצוע העברות בין חשבונות הלקוח בבנק יהב (ללקוחות בעלי יותר מחשבון אחד ביהב)
 • הזמנת פנקסי שיקים
 • החלפת קוד סודי